nedjelja, Decembar 04, 2022

Časopis Hercegovina

Časopis za kulturno i historijsko naslijeđe pod imenom „Hercegovina“, djeluje već skoro tri decenije, a do sada je izašlo šesnaest (16) brojeva.

Izdavači časopisa su Muzej Hercegovine Mostar, Arhiv Hercegovine Mostar i Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Mostar.

U časopisu se objavljuju tekstovi koji su vezani za društvene nauke i područje Hercegovine. Iz pera mnogih eminentnih radnika i istraživača kroz historiju, književnost i jezik, arheologiju, historiju umjetnosti… čitat će te o svim nataloženim ostacima prošlosti, strujanju ljudskih zajednica i različitih kulturnih uticaja, poprištu zbivanja u Mostaru i Hercegovini.

Tekstovi su pisani na naučnom i stručnom nivou od strane doktora i magistara nauka. Također data je prilika mlađim naučnim radnicima.

Časopis je srednjeg formata, meki povez i sa crno-bijelom fotografijom. Obično broji oko tri stotine stranica. Tiraž časopisa se kreće od šest stotina do hiljadu primjeraka. Primjerci se mogu nabaviti u Muzeju Hercegovine.

 

HERCEGOVINA 1981. (br. 1), latinica

SADRŽAJ

 • Predgovor 7

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

 • Vukosava Atanacković-Salčić: Arheološko nalazište na području Hutova blata 11
 • Mr. Tomislav Anđelić: Ostaci kasnoantičke sakralne arhitekture u Vinjanima kod Posušja 27
 • Dr. Pavao Anđelić: Bišće i Blagaj, politički centar Humske zemlje u srednjem vijeku 41
 • Dr. Vlajko Palavestra: Sandalj Hranić Kosača u našim narodnim predanjima 73
 • Mr. Anđelko Zelenika: Gabela kao obrambeni centar donje Neretve u doba Turaka 89
 • Dr. Muhamed Ždralović: Prilog poznavanju dijela Šejha Juje 119
 • Mr. Marijan Sivrić: O nekim upisima hercegovačkih prezimena u drugoj polovini 17. stoljeća u maticama župe Grad u Dubrovniku 139
 • Radomir Stanić: Groblje u Bjelušinama (skica za monografiju) 171
 • Dr. Božo Madžar: Dva nepoznata dokumenta o ustancima Luke Vukalovića 195
 • Danka Ivić: Mostarske kujundžije XX vijeka i njihovi proizvodi pafte kukače i ploče ćilitlije 209
 • Mr. Momčilo Radović: Aktivnost KPJ i narodnooslobodilačkih odbora na slobodnoj teritoriji u sjevernoj Hercegovini 1941-1942. godine 225
 • Stjepan Ivanković: Borbe Devete dalmatinske udarne divizije za oslobođenje Hercegovine 241

SJEĆANJA I IZVORI

 • Džemal Bijedić: Formiranje Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu 1939. i Mjesnog komiteta KPJ Mostar 1940. godine 259
 • Marko Zovko: Alfred Bergman 263
 • Tripo Šarenac: Razvoj KPJ u bilećkom kraju 269
 • Marko Vego: Ispisi iz Historijskog arhiva u Dubrovniku o srednjevjekovnoj Hercegovini 279

OSVRTI I PRIKAZI

 • Četvrta i Peta konferencija KPJ za BiH u istorijskom razvitku revolucionarnog pokreta 1938-1941. (Nebojša Milivojević) 315
 • Danilo Komnenović i Muharem Kreso: Dvadesetdeveta hercegovačka divizija (Stjepan Ivanković) 319
 • Slavko Stijačić: Trebinjci pali u borbi za slobodu 1941-1945.(Mensur Serferović) 323
 • Neđo Parežanin i Slavko Stijačić: Prvi udarni (Asim Pervan) 325
 • Memorijalna muzejska izložba “Džemal Bijedić- život i djelo” (Nada Deković) 331
 • Hivzija Hasandedić: Spomenici kulture turskog doba u Mostaru (Dr. Fehim Nametak) 333

IZ RADA INSTITUCIJA

 • Arhiv Hercegovine Mostar, Muzej hercegovine Mostar i Regionalni zavod za zaštitu kulture i prirode u Mostaru 339


HERCEGOVINA 1982. (br. 2), ćirilica

SADRŽAJ

 • Sa promocije Prvog broja časopisa “Hercegovina” (Dr. Alojz Benac) 5

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

 • Dr. Borivoje Ćović: Tumulusi željeznog doba u Gubavici 13
 • Mr. Tomislav Anđelić: Ostava srednjovjekovnog novca iz Međina kod Mostara 33
 • Dr. Đuro Tošić: Donji tok Neretve u srednjem vijeku; s posebnim osvrtom na trg Drijeva 45
 • Dr. Pavo Anđelić: Mesnovići, Masnovići, Bubanjići humska i bosanska vlastela 79
 • Dr. Vlajko Palavestra: Drežnica u Hercegovini (Zabilješka o prošlosti i narodnoj kulturi) 91
 • Mr. Anđelko Zelenika: Problem zaštite i prenosa stećaka u Hercegovini 125
 • Dr. Muhamed Ždralović: Djela Ibrahima Opijača u rukopisima Orijentalne zbirke Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 149
 • Mr. Vlado Smoljan: O nekim izvorima akumulacije u Hercegovini u osmanskom periodu 165
 • Radomir Stanić: Nadgrobni natpisi iz XIX veka na bjelušinskom groblju u Mostaru 183
 • Samija Sarić: Prilog proučavanju kolonizacije (1918-1934.) i agrarne reforme (1929-1941.) u Hercegovini 221
 • Dr. Ahmed Hadžirović: Peta pokrajinska konferencija KPJ, snaženje organizacija i uticaja Komunističke partije Jugoslavije 229
 • Mr. Momčilo Radović: Revolucionarni radnički pokret u Hercegovini 1919-1921. godine 239
 • Tripo Šarenac: Izgradnja i djelovanje narodne vlasti u Hercegovini 1941. i u prvoj polovini 1942. godine 273

IZVORI I SJEĆANJA

 • Stjepan Ivanković: Arhivska ostavština dra Ante Tune Ramljaka 299
 • Salko Fejić: Konjički (Mostarski) bataljon 307
 • Vlado Ivković: Druga partijska konferencija nevesinjskih komunista 1942. godine 313
 • Ivica Stojčić: Revolucionarni rad u Rudniku uglja u Mostaru od 1936. do 1943. godine 319

OSVRTI I PRIKAZI

 • Mostar, foto-monografija (Omer Tipura) 327
 • Foto-monografija Hercegovina (Salih Trbonja) 331
 • Mahmud Konjhodžić: Mostarke (Džemal Alikalfić) 333
 • Vlado Ivković: Nevesinje 1941. (Stjepan Ivanković) 339
 • Mirza Muštović: Skrivena tvrđava (Esad Peco)
 • Mensur Seferović: Istočno i zapadno oko Neretve (Momčilo Radović) 347


HERCEGOVINA 1983. (br. 3), latinica

SADRŽAJ

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

 • Mr. Tomislav Anđelić: Arheološka istraživanja na Bratačkom Gracu kod Nevesinja 7
 • Gojko Kraljević: Rimski novci iz Mostara i okoline 15
 • Dr. Đuro Basler: Istočni zid grada Blagaja na Buni (arheološka skica) 29
 • Dr. Pavao Anđelić: Srednjovjekovna humska župa Žaba 35
 • Dr. Josip Leutić: Iz međunarodne nautičko-trgovačke i lučke djelatnosti luke na Neretvi u drugoj polovici XVI stoljeća 57
 • Stipo Manđeralo: Prilog proučavanju bosančice u livanjskom kraju 67
 • Jasminko Mulaomerović: Jedan stari astronomski instrument iz Konjica 79
 • Mr. Anđelko Zelenika: Konzervatorski zahvati na ikonama u Hercegovini 87
 • Mr. Salih Rajković: Neki novi podaci o spomenicima kulture u Hercegovini 101
 • Mr. Marijan Sivrić: O nekim upisima hercegovačkih prezimena od početka 18. stoljeća do pada Dubrovačke Republike 1808. godine u maticama župe Grad u Dubrovniku (I dio) 119
 • Radomir Stanić: Nadgrobni spomenici sa natpisima iz XVII i XVIII veka u groblju na Pašinovcu u Mostaru 153
 • Meliha Sandžaktar: Mlinice na ponorima Trebišnjice 197
 • Drago Karlo Miletić: Mostarski mostovi na Musali i Luci 227
 • Danka Ivić: Običaji i vjerovanja u vezi sa zdravljem i bolestima stoke u Brotnju 243
 • Danilo Dželetović: Pitanje hercegovačkih izbjeglica u Crnoj Gori za vrijeme i poslije ustanka 1882. godine 273
 • Ljubomir Zovko: Komunistička partija Jugoslavije u Hercegovini za vrijeme Sporazuma Cvetko-Maček 309
 • Mr. Rafael Brčić: Vojne i političke mjere okupatora i kvislinga za gušenje NOP-a u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 1942. godine 325

IZVORI I SJEĆANJA

 • Dr. Ctibor Nečas: Nepoznato pismo Čehinje Bohuslave Keckove, mostarske službene liječnice, češkoj pjesnikinji Eliški Krasnohorskoj 1893. godine 355
 • Stjepan Ivanković: Pisana ostavština Marka Zovke 359

OSVRTI I PRIKAZI

 • Umjetnost na tlu Jugoslavije (Omer Tipura) 373
 • Boško Zec: Četa Kozarčana (Omer Tipura) 375
 • Dr. Ante Marković: Demografski razvitak Hercegovine (Omer Tipura)
 • Tribunia 6 (Šaban Zahirović) 379
 • Mahmud Konjhodžić: Kronika o ljubuškom kraju (Stjepan Ivanković) 383


HERCEGOVINA 1984. (br. 4), ćirilica

SADRŽAJ

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

 • Dr. Đuro Basler: Paleolitska umjetnost u jadranskoj regiji Jugoslavije 7
 • Vukosava Atanacković-Salčić: Praistorijski grob u Vojnu kod Mostara 23
 • Jasminko Mulaomerović: Blidinje i Rakitno (prilog arheološkoj topografiji) 41
 • Mr. Anđelko Zelenika: Stećci jablaničkog područja 51
 • Radoslav Dodig: Greda- srednjovjekovna nekropola u Crvenom Grmu 73
 • Dr. Marko Šunjić: Venecija i posljednji bosanski kraljevi (1420-1463.) 81
 • Dr. Bogumil Hrabak: Turska stražarska flotila u Neretvi (1490-1700.) 91
 • Dr. Josip Luetić: Iz međunarodne djelatnosti hercegovačkih i bosanskih trgovaca u nautičko-brodarskoj i lučko-trgovačkoj privredi Dubrovačke Republike 1570-1670. godine 109
 • Dr. Ivan Pederin: Zadarske dukale o ratu i miru s Turcima od XV do XVII stoljeća 131
 • Marko Vego: Prilog o jevrejskim trgovcima u Dubrovniku 149
 • Radomir Stanić: Natpisi na spomenicima u groblju na Pašinovcu u Mostaru 159
 • Ivanka Ribarević-Nikolić: Ikone Pravoslavne crkve u Blagaju kod Mostara 201
 • Gojko Kraljević: Lična imena u knjizi “Vlasi i uspostava timarskog sistema u Hercegovini” 219
 • Mr. Amir Ljubojević: Na marginama rukopisnih djela Mustafe Ejubovića (1651-1707.) 225
 • Mr. Enes Pelidija: Stanje u hercegovačkom sandžaku i držanje plemena u vrijeme dolaska ruskog emisara pukovnika Mihaila Miloradovića u Crnu Goru 1711. godine 239
 • Mr. Edin Čelebić: Kulturne prilike u Mostaru krajem XIX i početkom XX vijeka 247
 • Dr. Asim Peco: Govor Podveležja u svjetlosti ostalih govora Hercegovine 277
 • Zdravko Verunica: Aleksa Šantić i muzika 297
 • Dr. Drago Borovčanin: Organizacija i razvoj školstva u Bosni i Hercegovini u toku NOR-a 323
 • Mr. Tihomir Klarić: Kulturna politika KPJ 1941-1945. 333
 • Boško Buha: Ratni put 13. hercegovačke udarne brigade 361

OSVRTI I PRIKAZI

 • Tribunia 7, Zavičajni muzej Trebinje, 1983. (Tomo Anđelić) 373
 • Avdo Humo: Moja generacija (Milan Škoro) 377
 • Radovan Rako Dabić i Milan Papić: Nevesinjci pali u borbi za slobodu 1941-1945. (Obrad Samardžić) 381
 • Sjećanja boraca stolačkog kraja (Ibro Šator) 385
 • Todo Kurtović: Jednom zauvijek (Ilija Perišić) 391
 • Zbornik sjećanja Radnički pokret, NOR i socijalistička revolucija na području Trebinja (Krsto Dabović) 397

 

HERCEGOVINA 1986. (br. 5), latinica

SADRŽAJ

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

 • Vukosava Atanacković-Salčić: Zaštita antičkog epigrafskog spomenika iz Karlova Hana (Prisoje) kod Duvna 7
 • Mr. Tomislav Anđelić: Ostava vizantijskog zlatnog novca iz Blatnice kod Čitluka u Hercegovini 19
 • Dr. Cvito Fisković: Zvono iz 15. stoljeća u Livnu 23
 • Dr. Bogumil Hrabak: Dovoz bosanskog olova u Dubrovnik 1463-1520. godine 31
 • Dr. Josip Luetić: Hercegovci i Stonjani u dobrosusjednim odnosima za vrijeme Dubrovačke Republike 81
 • Mr. Marijan Sivrić: O nekim upisima hercegovačkih prezimena od početka 18. stoljeća do pada Dubrovačke Republike 1808. godine u maticama župe Grad u Dubrovniku (II dio) 97
 • Mr. Edin Čelebić: Srpsko pjevačko društvo “Gusle” i njegova istorijska uloga 123
 • Danka Ivić: Bajanja i bajalice kao dio etnoveterine u Brotnju 139
 • Mr. Stjepan Ivanković: Organizacioni razvoj KPJ i SKOJ-a i socijalističke revolucije 1941-1945. godine 167
 • Dr. Drago Borovčanin: Rad komunista Bosne i Hercegovine na afirmaciji dokumenata Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a i odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a 187
 • Dr. Duško Milidragović: Nastanak i razvoj narodnooslobodilačkih odbora u Hercegovini 195

IZVORI I SJEĆANJA

 • Hivzija Hasandedić: Orijentalna zbirka Provincijalata hercegovačkih franjevaca u Mostaru 225
 • Todo Kurtović: Riječi istorijske istine Rade Pravice 233

OSVRTI I PRIKAZI

 • Roberto Salinas Price: Homerova slepa publika (Dr. Đuro Basler) 263
 • Roberto Salinas Price: Homerova slepa publika (Mr. Pavle Knezović) 267
 • Alberto Fortis: Put po Dalmaciji (Radoslav Dodig) 271
 • Osvrt o stolačkoj likovnoj baštini sa pregledom likovnog stvaralaštva koncem 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća (Ale M. Poljarević) 275
 • Fazlija Alikalfić: Stasanje jedne mladosti (Dr. Zlata Grebo) 293
 • Bileća u NOB i revoluciji, Spomenica poginulim Bilećanima u NOP i revoluciji (Dr. Duško Milidragović) 297
 • Nikola Anić: Dvanaesta dalmatinska NOU brigada (Mensur Seferović) 301
 • Mostarska operacija (Milan Bjelogrlić) 307
 • Mensur Seferović: Mostarski kolopleti (Dr. Andrija Krešić) 311
 • Dragan Bartolović: Džemal Bijedić i njegovo vrijeme (Omer Tipura) 313
 • Enver Ćemalović: Mostarski bataljon (Blažo Đurišić) 317


HERCEGOVINA 1987. (br. 6), ćirilica

SADRŽAJ

 • Mr. Stjepan Ivanković: Nastanak i način čuvanja arhivskih dokumenata u Bosni i Hercegovini do 1945. godine 5

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

 • Mr. Pavle Knezović: Mak Dizdar i antički mit 33
 • Mr. Milko Branković: Vanjske karakteristike bosanskih latinskih povelja koje se danas nalaze u Dubrovniku i Veneciji 59
 • Šefik Bešlagić: Korito čatrnje u Hamzićima 71
 • Drago Karlo Miletić: Mlinice na ušću Radobolje u Neretvu 83
 • Dr. Vlajko Palavestra: Staro hercegovačko „pleme“ Krmpotići 103
 • Dr. Muhamed Ždralović: Djela Ali-dede Mostarca u rukopisima Orijentalne zbirke Arhiva JAZU 117
 • Mr. Jasminko Mulaomerović: Livanjski gnomon 135
 • Mr. Anđelko Zelenika: Kula iz XVII stoljeća na Humu u Mostaru 141
 • Mr.Edin Čelebić: Hrvatsko pjevačko društvo „Hrvoje“ 1888.-1914. 151
 • Dr. Božo Madžar: Neuspio pokušaj iskorištavanja snage vodopada Kravica na početku ovog vijeka 165
 • Mr. Nebojša Milivojević: Mostar u ustanku 1941. godine 179

IZVORI I SJEĆANJA

 • Mr. Šaban Zahirović: Stihovani rječnici u rukopisima orijentalnih zbirki u Mostaru 205
 • Boško Buha: Ratni listovi hercegovačkih vojnih jedinica (bibliografija) 215

OSVRTI I PRIKAZI

 • Sidžil mostarskog kadije (Mubera Maslić) 229
 • Novak Mandić Studo: Gacko kroz vijekove (Lutvo Džubur) 229
 • Ibrahim Kemura: Uloga „Gajreta“u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903-1941) (Mr.Edin Čelebić) 241
 • Mr. Momčilo Radović: Revolucionarni radnički pokret i narodnooslobodilačka borba u konjičkom kraju (Mr. Šaban Zahirović)
 • Hercegovina u NOB, april 1941-juni 1942. (Dr.Ahmed Hadžirović) 249
 • Spomenica Mostara 1941-1945 (Omer Tipura) 257
 • Spomen-knjiga palih boraca NOR-a i žrtava fašističkog terora opštine Gacko 1941-1945)(Blažo Buričić) 259
 • Tribunia 9 (Mr.Tomislav Anđelić) 265

 

HERCEGOVINA 1990. (br. 7-8), latinica

SADRŽAJ

RASPRAVE, STUDIJE I ČLANCI

 • Vukosava Atanacković: Rimski epigrafski spomenik iz Kazanaca kod Gacka 7
 • Šefik Bešlagić: Dva srednjevjekovna ćirilička epigrafska spomenika u okolini Makarske 15
 • Velimir Laznibat: Pregled arhivskih serija Historijskog arhiva u Dubrovniku s napomenama o građi na našem jeziku 23
 • Dr. Andrej Andrejević: Neimar Hajrudin i njegov rad u Hercegovini 39
 • Mr. Ale M. Poljarević: Stolačka orijentalna arhitektura u svijetlu principa orijentalnog građenja 53
 • Ivanka Ribarević-Nikolić: Djelo majstora blagajskog Đorđa Kefaloforosa 63
 • Mr. Edin Čelebić: Političke i kulturne prilike u Bosni i Hercegovini krajem XIX i početkom XX vijeka sa posebnim osvrtom o djelatnosti i ulozi kulturno-prosvjetnih društava 69
 • Mr. Marijana Sivrić: O nekim upisima hercegovačkih prezimena od početka 18.stoljeća do pada Dubrovačke Republike 1808.godine u maticama župe Grad u Dubrovniku (III dio) 85
 • Dr. Ljubomir Zovko: Bosna i Hercegovina u građanskoj politici Sporazuma Cvetković-Maček 105
 • Dr. Karlo Miletić: Italijanska reokupacija Mostara (septembar 1941-juni 1943.) 119
 • Mr. Stjepan Ivanković: Duvanjsko područje u toku bitke za ranjenike 157
 • Dr. Dušan Kojović: Muzeološki principi pri stvaranju ekspozicije 167
 • Slavica Klarić: Kanadski arhivski sistem i profesionalna arhivska udruženja 177

IZVORI

 • Mr. Vesna Čolović: Bibliografija članaka u Hercegovini u listu “Glas slobode” 1909-1918. godine 185

OSVRTI I PRIKAZI

 • Stipo Manđeralo: Gospodari kamena, livanjsko klesarstvo 19.vijeka (Velimir Laznibat) 221
 • Ibrahim Tepić: Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima, 1856-1878. (Mr. Edin Čelebić) 225
 • Sovići i Gorica u Bekiji, zbornik radova o povijesti, umjetnosti i kulturi (mr. Stjepan Ivanković) 229
 • Zbronik sjećanja o Mostarskom bataljonu (Fazlija Alikalfić) 231
 • Četrnaesta hercegovačka omladinska brigada (Jure Galić) 243
 • Advan Hozić: Jablanica u revolucionarnom radničkom pokretu i NOB-u (mr. Nebojša Milivojević) 247

 

HERCEGOVINA 1997. (br. 9), latinica

SADRŽAJ

HISTORIJA

 • Mr. Seka Brkljača: Iz srednjevjekovne historije Blagaja 15
 • Hivzija Hasandedić: Mostar od postanka do razaranja 1992/93. godine 19
 • Mr. Vera Katz: Iz prošlosti mostarske čaršije 30
 • Dr. Behija Zlatar: Uloga vakufa u razvitku Mostara 35
 • Dr. Safet Krkić: Vakufi Mostara kao forma privredne aktivnosti 40
 • Dr. Jusuf Mulić: Islamske bogomolje u Mostaru 49
 • Dr. Enes Pelidija: Mostar u XVIII stoljeću 81
 • Zejnil Fajić: Ali-pašina uprava prema Bračkovićevom rukopisu “Mala istorija događaja u Hercegovini” i njegova knjižna baština 91
 • Mr. Husnija Kamberović: Mostar sredinom 19. stoljeća 104
 • Mr. Esad Arnautović: Političke prilike u Mostaru i Hercegovini u posljednje dvije decenije osmanske vladavine 109
 • Samija Sarić: Osamdeset godina Gradske banje u Mostaru- 1994. 122

KULTURNA HISTORIJA

 • Dr. Ibrahim Kemura: Odraz društveno-političkih prilika u Mostaru na društvo “Gajret” početkom XX stoljeća 139
 • Dr. Tomislav Išek: Mjesto i uloga mostarskih djelatnika na pokretanju HKD “Napredak” 144
 • Dr. Boris Nilević: Mostar u djelu historičara Vladimira Ćorovića 151
 • Dr. Elbisa Ustamujić: Sto godina časopisa Zora 158
 • Mr. Salko Špago: Osnovno školstvo u Mostaru (1878-1918.) 165

KNJIŽEVNA HISTORIJA- JEZIK

 • Dr. Fehim Nametak: Opijačeva pjesma na turskom posvećena Šejh Juji 175
 • Dr. Amir Ljubović: Bratislavska kolekcija orijentalnih rukopisa i njen značaj za kulturnu historiju Mostara 182
 • Dr. Esad Duraković: Mostarska nazira kao svijest o uobličenoj poetskoj tradiciji 187
 • Mr. Lejla Gazić: Dvije mostarske medžmue kao kulturno-historijski izvori 193
 • Mr. Alija Pirić: Mostarski pjesnik Derviš-paša Bajezidagić 199
 • Muhamed Šator: Mostarski govor kroz stoljeća 207

NOVIJA HISTORIJA

 • Džemil Šarac: Sa Mostarcima 221
 • Mr. Senija Milišić: Antifašizam Mostara u drugom svjetskom ratu 238
 • Mina Kujović: Iz zapisnika o “Pedagoškoj nedjelji”, održanoj u Mostaru od 7.-14. marta 1945. godine 242
 • Dr. Fuad Ćatović: Od boksita do aluminija 252
 • Robert J. Donia: Mostar: Epicenter of Bosnian Student Movements on the Eve of World War I 264

 

HERCEGOVINA 1998. (br. 10), latinica

SADRŽAJ

IZ PROŠLOSTI MOSTARA I HERCEGOVINE

 • Dr. Aleksandar Ratković: Blagajska tvrđava u svjetlu najnovijih istraživanja 7
 • Hivzija Hasandedić: Kratak prevod (ekscerpt) druge vakufname Derviš-paše Bajezidagića iz Mostara 17
 • Hivzija Hasandedić: Mostarski kadiluk i njegove kadije 23
 • Sajma Sarić: Jevrejski hram u Mostaru 31

KNJIŽEVNOST I JEZIK

 • Dr. Amir Ljubović: Bešlagićeva kolekcija orijentalnih rukopisa u Univerzitetskoj knjižnici u Bratislavi i njen značaj za opću kulturnu historiju Bosne i Hercegovine -Rezime- 41
 • Dr. Asim Peco: Pregršt narodnih pjesama iz Hercegovine I 51
 • Pregršt narodnih pjesama iz Hercegovine II 57
 • Dr. Asim Peco: Dijalekatska pripadnost navedenih narodnih pjesama III 81
 • Dr. Asim Peco: Mostarski govor u svjetlosti hercegovačkih govora kao cjeline 85
 • Dr. Elbisa Ustamujić: Umijeće pripovijedanja (Hamza Humo, slučaj Raba slikara) 95
 • Mr. Vlado Smoljan: Industrijski razvitak Hercegovine između 1918-1941. 103
 • Prof. dr. Iljas Hadžibegović: Traganje za modernom Naronom 119
 • Mr. Zijad Šehić: Prilog istraživanja vojske mostarskog dopunskog okruga u austrougarskoj epohi (1878-1918.) 141
 • Seka Brkljača: Od imperijalne politike fašističke Italije do ekonomskih probitaka u Bosni i Hercegovini 157
 • Mr. Husnija Kamberović: Parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini 1945.godine 171
 • Mr. Vera Katz : “Narodna demokracija” u politici KPJ 1949-1952. kroz prizmu mostarske oblasti 183
 • Mr.sci. Zarema Obradović: Malarija u Hercegovini jučer,danas, sutra 195

PRIKAZI I OSVRTI

 • Mehmed Kico: Historija za sadašnjost i budućnosti 207
 • Senija Miličić: Dr. Smail Čengić, Agresija na Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima 1991-1993, Sarajevo, Ljiljan; 1994 416 Biblioteka Bosnica 213

ZAŠTITA KULTURNO-HISTORIJSKE BAŠTINE

 • Esad Vesković: Restauratosrki radovi na fasadnim površinama objekta Suda i Muzičkog centra Pavarotti u Mostaru 221

BIBLIOGRAFIJA

 • Jagoda Serdarević: Prilog bibliografiji “Prve književne komune” u Mostaru (tekstovi objavljeni u mostarskoj “Slobodi” 1970-1992) 233

IZ RADA ARHIVA HERCEGOVINE

 • Enisa Marić: Stradanje arhivske i registratorske građe u Hercegovini i zaštita poslije rata 257
 • Prof. Sabit Hodžić: Muzej Hercegovine- osnivanje, rad, stradanje, perspektiva razvoja 263
 • Hans Koschnick ehem. EU-Administrator von Mostar: “Reflexionen ueber einen schwierigen aber liebgewordenen Einsatz in und fuer Mostar” 273
 • In memoriam 278


HERCEGOVINA 2000. (br. 11-12), latinica

SADRŽAJ

 • Mr. Anton Kapel; Ing. Đuro Fukarek: Hercegovina- specifična prirodna pojava 7

IZ PROŠLOSTI MOSTARA I HERCEGOVINE

 • Dr. Salih Jaliman: Marginalia o gostu Radinu i njegovom testamentu 15
 • Esad Kurtović: Kretanje u depozitu Sandalja Hranića u Dubrovniku 1413-1435. g. 29
 • Nermina Mijezinović: Blagaj kod Mostara 55
 • Dr. Aleksandar Ratković: Novi podaci o mostarskoj tvrđavi 67
 • Sabit Hodžić: Nekoliko podataka o mostarskim mahalama i strukturi stanovništva 79
 • Hivzija Hasandedić: Skraćeni prevod (ekscerpt) Nesuh-age Vučjakovića vakufname (zakladnice) 91
 • Hivzija Hasandedić: Hromo Hromozade Hromići iz Stoca 95
 • Ramiza Smajić: Zakon o timarima iz 1869. godine 99
 • Mr. Zijad Šehić: Prilog prošlosti Hercegovine XIX stoljeća- sjećanja Murad-efendije iz Hercegovine 105
 • Enisa Marić: rad mostarskih mualima i imama 123

ZAŠTITA KULTURNO-HISTORIJSKE BAŠTINE

 • Zlatko Zvonić: Revitalizacija kompleksa Ćejvan Ćehajine džamije u Mostaru 139
 • Zlatko Zvonić: Rekonstrukcija i revitalizacija kompleksa Nezir-agine džamije u Mostaru 151
 • Zlatko Zvonić: Sanacija Sahat-kule u Mostaru 159
 • Astrida Bugarski: Savremena kretanja u kulturi stanovanja Podveležja 163
 • Azer Aličić: Sevri hadži Hasanova džamija u Mostaru 185
 • Nihad Bahtijarević: Istraživački radovi na zidnom slikarstvu Karadžoz-begove džamije u Mostaru 189

KNJIŽEVNI JEZIK

 • Dr. Asim Peco: Izgovor afrikata u bosanskohercegovačkim govorima 209
 • Nusret Omerika: Pjesnici Mostara koji su stvarali na orijentalnim jezicima u periodu od XV do XX stoljeća 225
 • Muhamed Šator: Voda i zelenilo u zapisima Stocu 251
 • Dr. Elbisa Ustamujić: Lirika Ibrahima Kajana 257

PRIKAZI I OSVRTI

 • Mr. Mehmed Kico: Arabistika u Prilozima za orijentalnu filologiju od 1950. do 1975. godine (hercegovačka komponenta) 273
 • Edin Čelebić: Muslimanska baština Bošnjaka II 289
 • Katica Tadić: Radničke biblioteke i čitaonice u Bosni i Hercegovini do 1941. g. 291
 • Esad Kurtović: Prilozi 28, Institut za istoriju, Sarajevo 1999. g. 317 str. 295
 • Mr. sc. Salih Bučuk: Kadrovski resursi Bosne i Hercegovine 301

BIBLIOGRAFIJA

 • Jagoda Serdarević: Sadržaj „Hercegovine“, mostarskog časopisa za kulturu i historijsko nasljeđe (1981-1998) 309

ISKUSTVA DRUGIH

 • Dr. Fridrich P. Kahlenberg: Vom Stellenwert Staatlicher Archive In Demokratischen Rechtsstaat. Erfahrungen In Deutschland Bei Der Archivischen Ufarbeitung Der Folgen Zweier Diktaturen 335

 

HERCEGOVINA 2001. (br. 13-14), latinica

SADRŽAJ

HISTORIJA

 • Doc. dr. sc. Ivan Balta: Diplomatička analiza latinskih isprava bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića 7
 • Mr.Esad Kurtović: „Paolo Radonich, Conte di Canali“ 1389.g.? (Konavli u bosansko-dubrovačkim odnosima krajem XIV stoljeća) 23
 • Dr. Jusuf Mulić: Prilog istraživanju mogućnosti procjenjivanja broja stanovnika u Bosni i Hercegovini u vrijeme osmanske vladavine 35
 • Hivzija Hasandedić: Kotle 69
 • Mr. Šaban Zahirović: Sidžili pouzdan izvor podataka naše prošlosti 73
 • Azra Gadžo-Kasumović: Stolac u osmanskom periodu 81
 • Zlatko Hadžiomerović: Iz mostarske prošlosti (17. i 18.stoljeće) 101
 • Mr. Ahmet Kico: Nastanak i razvoj Gračanice Skopaljske /njeni vakifi/ 113
 • Dževad Drino: Hercegovačko porijeklo stanovništva skopaljske doline /sa naglaskom na bugojanski kraj/ 127
 • Safet Bandžović: Muhadžiri iz Hercegovine u Sandžaku nakon 1878.godine 137
 • Mr. Vlado Smoljan: Austrougarska ekonomska politika i privredni razvitak Hercegovine 169
 • Mr.Zijad Šehić: Aneksija Bosne i Hercegovine 1908. i evropska diplomacija 187
 • Sajma Sarić: Tragom jednog dokumenta (Imenovanje gradonačelnika grada Mostara 1910. godine) 219

JEZIK I KNJIŽEVNOST

 • Mr. Muhamed Šator: Slika mostarskog govora u Anketi o jeziku 1897.godine 229
 • Nusret Omerika: Kulturno-historijski spomenici Mostara u narodnoj pjesmi 249
 • Adnan Kadrić: Kraći osvrt na književno-historijsku dimenziju rodoljubivih pjesama o Bosni na osmanskome jeziku 265

ZAŠTITA KULTURNOHISTORIJSKE BAŠTINE

 • Zlatko Zvonić: Gradska banja u Mostaru /prilog sanacije/ 293

PRIKAZI I OSVRTI

 • Mr. Esad Kurtović: Siniša Mišić, Humska zemlja u srednjem veku DBR International Publishing- Filozofski fakultet, Biblioteka Znamen, Knjiga 10, Beograd 1996, str.384 (manji format), ćir. 309
 • Mr.Esad Kurtović: Uz izdanje zbornika: Rudarstvo i metalurgija Bosne i Hercegovine od prahistorije do početka XX vijeka, Izdanja Muzeja grada Zenice, Zenica 1999, str.486. 313
 • Senija Milišić: Robert J. Donia, Islam pod dvoglavim orlom /Muslimani Bosne i Hercegovine 1878-1914/ 319
 • Sonja Dujmović: Urs Altermatt, Etnonacionalizam u Evropi, Svjetionik –Sarajevo, Sarajevo,1997. (preveo i predgovor napisao Gajo Sekulić) 323
 • Mr. Edin Čelebić: Krkić Safet: Ekonomija Bosne u turskom periodu- polovi rasta, Mostar-Univerzitetska knjiga, 2000. godina-229 stranica.(Biblioteka Monografije, knjiga 1) 329
 • Seka Brkljača: „Za mir i progres u svijetu“ urednik Čedo Kapor, izdavači: SUBNOR BiH, Udruženje jugoslovenskih dobrovoljaca Španske republikanske vojske 1936-1939. 331
 • Mr. Husnija Kamberović: Galib Šljivo: Bosna i Hercegovina 1854-1860.Landshut 1998, str.624. 335
 • Mina Kujović: Šemsudin-Šemso Mulić, Konjičko drvorezbarstvo, Od seoske naivne umjetnosti i gradskog obrta do savremene industrije, Konjic, 1999, str.158. 341
 • Mr.Husnija Kamberović : Smotra Hrvatske povijesne znanosti, (Prvi kongres hrvatskih povijesničara, Zagreb 8.12.-11.12.1999.) 345
 • Sabit Hodžić : Uz izložbu snimaka bašluka (nišana) Velikog i Malog carinskog harema u Mostaru (iz zbirke Muzeja Hercegovine) 351

ISKUSTVA DRUGIH

 • Savjet za kulturnu saradnju, Odjel za kulturu
 • Projekat preporuke broj 19
 • (Strasbourg, 17. februar 2000. godine)
 • O evropskoj politici u oblasti uvida u arhive 359
 • Zakonodavstvo u oblasti kulture, 
 • Od normativnih mehanizama do kreativne prakse
 • Dokument namijenjen strateškom odjelu za donošenje zakona u oblasti kulture koji je pripremila dr. Irmeli Niemi, Strasbourg, 27. i 28. maj 1999.godine. 371

INVENTARI

 • Suvada Hasanović: Prilog historiji nacionalizacije u Hercegovini 379


HERCEGOVINA 2003. (br.15-16), latinica

SADRŽAJ

HISTORIJA

 • Dr.Aleksandar Ratković: Grad Vidoški- Prilog istraživanju i obnovi 7
 • Mr. Smajo Halilović: Prilog podsjećanju na formiranje Hercegovačkog sandžaka i njegov teritorijalni razvoj 17
 • Dr. Jusuf Mulić: Dvije značajne godišnjice grada Konjica: 620 godina prvog zvaničnog pomena grada i 320 godina od izgradnje bivšeg Kamenog mosta 23
 • Hatidža Čar-Drnda: Grad Foča na razmeđu dviju civilizacija 49
 • Doc. dr. sc. Ivan Balta: Zabilješke o hrvatskim i bosanskohercegovačkim vojnim jedinicama u Prvom svjetskom ratu 61
 • Astrida Bugarski: Organizacija stanovanja u selima Bosne i Hercegovine s kraja XIX i početkom XX stoljeća 83
 • Dr. Safet Bandžović: Bosanskohercegovački muhadžiri u Makedoniji (1878-1912.) 95

JEZIK I KNJIŽEVNOST

 • Dr.Elbisa Ustamujić: Folklorni realizam u romanu „Sreća mladog Ljubovića“ Huseina Đoge 133
 • Mr.Muhamed Šator: Pravopisna norma u bosanskohercegovačkim časopisima krajem XIX i u prvim godinama XX vijeka 137
 • Nusret Omerika: Mostarsko alhamijado pjesništvo 145
 • Mr.Vedad Spahić: Religiozno-didaktička poezija Osmana Đikića 155
 • Refik Bulić: Pitanje ikavizama u ranim pisanim spomenicima s tuzlanskog područja 159

KNJIŽEVNA TRADICIJA

 • Nusret Omerika: Šarića kaduna i njena Sahat-kula u narodnoj lirskoj pjesmi nastaloj u Mostaru 177

ZAŠTITA KULTURNOHISTORIJSKE BAŠTINE

 • Zlatko Zvonić: Sanacija Koski Mehmed-pašine džamije u Mostaru 183
 • Serhat Pamuk: Slikana dekoracija Koski-Mehmed pašine džamije u Mostaru (prilog rekonstrukciji slikarstva) 189

PREVODI I BIBLIOGRAFIJA

 • Mehmed Kico: Fragmenti iz djela „Islamska umjetnost“ dr. Affifa al-Bahnasija (Al-Fann al-islami, Al-Taba“a al-ula, Dimašq, 1986.) 199
 • Esad Kurtović: Bibliografija Šefika Bešlagića (1908-1990.) (djelo posvećeno izučavanju materijalne kulture) 215
 • Jagoda Serdarević: Prilog bibliografiji Blagaja (Mostar) 235


PRIKAZI I OSVRTI

 • Mina Kujović: Dr. Jusuf Mulić, Konjic i njegova okolina u vrijeme osmanske vladavine, Konjic,2001., str.406 259
 • Aladin Husić: Vesna Miović-Perić, Na razmeđu: Osmansko-Dubrovačka granica (1667-1806.) Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Dubrovnik, 1997., 448 str. 265
 • Esad Kurtović: Anali Dubrovnik, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, svezak 38, Zagreb-Dubrovnik 2000.g., str.415 271
 • Salih Jaliman: Salih Sidki Hadžihuseinović Muvekkit: Povijest Bosne I-II/ Sarajevo 1999. 275
 • Esad Kurtović: Jubilejski pečat- Institut za istoriju u Sarajevu- okrilje bosanskohercegovačke historiografije (Dr. Budimir Miličić, Bibliografija izdanja Instituta za istoriju u Sarajevu i radova saradnika Instituta za period 1959-1999.g., Institut za istoriju, Sarajevo 2000., str.546) 279
 • Zlatko Zvonić: Mudrost rađa toleranciju (Naučni skup povodom 350 godina od rođenja Šejh-Juje i 400 g. od predavanja Mesnevije u Mostaru) Muzej Hercegovine, Mostar,2002.g. 283
 • Mr. Edin Čelebić: Hamdija Kapidžić: „Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba“; Akademija nauka Bosne i Hercegovine, Filozofski fakultet Sarajevo, Sarajevo 2001. (190 str.) 285
 • Šemsudin Serdarević: Most koji je spasio grad Mostar 289 
 • Senad Omerika: Muhamed Bekir Kalajdžić- život i djelo 295

IZVORI I INVENTARI

 • Mina Kujović: Analitički inventar dokumenata o agrarnim odnosima u Hercegovini od 1920. do 1929.g. 301
 • Suada Hasanović: Prilog historiji eksproprijacije i nacionalizacije u Hercegovini 339