nedjelja, Decembar 04, 2022
  • muzej70

O nama

Mostar i Hercegovina žive su slike fizičke i umne moći ljudske, stvaralaštva kojeg je ostvario čovjek iz sebe, kao trajnu poruku i kao tračak svog življenja.

Nebrojeno je dokaza kako je čovjek, na ljutom hercegovačkom kamenu i ponosnoj zemlji, darom i spoosobnošću uma i vještine stvorio svakovrsne umjetničke i praktične ljepote i vrijednosti.

Bogatstvo, raznolikost i kreativno stvaralaštvo može se vidjeti u Muzeju Hercegovine u Mostaru koji je postao riznicom kulturno-historijskog nasljeđa, čuvarom memorije i ustanovom koja daje specifičnost mostarskoj sredini, a to je kulturna baština i mogućnost njene prezentacije kroz različite oblike kulturnog života i aktivnosti.

Muzej Hercegovine osnovan je 1950. godine s ciljem da pronalazi, prikuplja, čuva i javnosti prezentira bogatu kulurno-historijsku baštinu Mostara i Hercegovine.

Muzej u okviru svojih zbirki raspolaže sa više desetina hiljada muzejskih predmeta, dokumenata, fotografija i drugog muzejskog materijala.

Arheološki, etnografski, rukopisni, književno-historijski, bibliotekarski, numizmatički i drugi eksponati i sadržaji u izložbenom prostoru i depoima Muzeja, na veoma živ i slikovit način u kontinuiranom pregledu, oslikavaju i svjedoče burna zbivanja koja su se neprestano odvijala na hercegovačkom i mostarskom tlu.

Stalnost i intezitet tih događaja potvrđuju brojni ostaci prohujalih vremena koje privilegovano čuva i baštini Muzej Hercegovine. 

Uprava Muzeja smještena je na lokalitetu Spomen kuće "Džemal Bijedić", ulica Bajatova br. 4. Muzej je na raspolaganju posjetiocima i istraživačima za naučna i publicistička istraživanja.

Odjeljenja Muzeja Hercegovine su:

  • Spomen kuća Džemala Bijedića
  • Spomen kuća Svetozara Ćorovića
  • Kula Tara - ( odjel "Muzej Stari most")
  • Interpretacijski centar Mostar

Mapa muzeja