Iz monografije 70 godina Muzeja Hercegovine Mostar

Ratko Pejanović predsjednik mostarske Prosvjete (Sa Šantićevih večeri poezije, sl.1 09.07.2008,

sl. 2. 06.07.2009., i sl.3. 08.09.2011. godine)

Mehmedalija Mak Dizdar na 2. Šantićevim večerima poezije 02.juli 1970. (Muzej Hercegovine, odjel književnosti, bašča spomen kuće Svetozara Ćorovića)

Sa otvaranja spomen kuće Dzemal Bijedić, 22. april 1981. godine.

Dr. Ivan Ribar, predsjednik skupštine Jugoslavije u posjeti Muzeju Hercegovine Mostar. U drustvu sa kustosom Ismetom Puzićem .

Posjeta predsjednika Finske Urho Kekonen-a Muzeju Hercegovine Mostar 31.03.1975. U društvu sa Avdom Berbercem direktorom Muzeja Hercegovine Mostar.

Ministar financija Poljske u posjeti Muzeju Hercegovine u Mostaru 1957. godine

Poštanska markica izdata u povodu obiljezavanja 350 g od rođenja Mustafe Ejubovića i 400 godina od izučavanja Mesnevije u Mostaru ( direktor Muzeja Zlatko Zvonić prima zahvalnicu) , a nakon organiziranog Naučnog skupa u suorganizaciji Muzeja 29.9 2001. godine.

Sa promocije porodičnog stabla

„Bosanska dinastija Kotromanića“, autora Envera Imamovića, 16.04.2008. godina, a u organizaciji Muzeja Hercegovine Mostar.

Učesnici ove velike promocije su bili:

akademik Muhamed Filipović, prof. dr.

Mirko Pejanović, dr. fra Luka Markešić i

autor ovog projekta, prof. dr. Enver Imamović.

Skup je pozdravio predsjednik Gradskog vijeća Mostara Murat Ćorić.

Sa Naučnog skupa od 19. januara 2010. g. posvećenog obilježavanju 60. godišnjice Muzeja Hercegovine Mostar.

Sl 1. Obraćanje Amre Rešidbegović, predsjednice Asocijacije bibliotekara, arhivista i muzealaca Bosne i Hercegovine (BAM).

Sl.2 Gosti Skupa, prof dr Munib Maglajlić, Tomo Anđelić, Fatima Maslić, Medhija Maglajlić idr……

Related Posts