Objekat uz kuću Džemala Bijedića

Arheološki odjel

Arheološka postavka – objekat uz kuću Džemala Bijedića

Dio arheološke postavke je u dvorištu objekta uz kuću Džemala Bijedića, a čine ga više različitih predmeta.

Izloženi su:

  • sepulklarni spomenik djevojke Lupe sa lokaliteta Sovića kod Gruda, 2. st. p.n.e., (slika br. 1.)
  • zatim Edilska rimska nadgrobna ploča iz Brotnja, (slika br. 2.)
  • ulomak rimskog miljokaza sa lokaliteta groblje „Bunari“ Vitina kod Ljubuškog, druga polovina 3. st. n.e. , (slika br. 3.)
  • ulomak rimske kamene glavice sa prikazom akantusovog lista sa lokaliteta „Crkvine“ u Čitluku, (slika br. 4.)
  • ranosrednjovjekovni mač, 9. st. Vukodol kod Mostara, (slika br. 5.)
  • ilirska kaciga, 5 st.p.n.e, (slike br. 6., 7. i 8.)
  • kasnoantički kameni ulomci sa lokaliteta Cima i Žitomislića, s kraja 5. st. n.e. i početka 6. st. n.e. (slike br. 9., 10. i 11.)
  • dioskuri, Dračevo, (Čapljina) 2. stoljeće p. n.e (slika br. 12.)