Časopis Hercegovina

Muzej Hercegovine

ČASOPIS ZA KULTURNO I HISTORIJSKO NASLIJEĐE "HERCEGOVINA"

Časopis za kulturno i historijsko naslijeđe “Hercegovina” prvi put je objavljen 1981. godine. Izdavači časopisa su bili Muzej Hercegovine Mostar, Arhiv Hercegovine Mostar i Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Mostar. Časopis je za kratkom roku postao veoma respektibilan i najrelevantniji časopis za kulturno-historijsko naslijeđe na prostoru Hercegovine. Posljednji broj prije rata je objavljen 1990. godine. Nakon završetka posljednjeg rata, od 1998.-2003. godine nastavilo se sa objavljivanjem časopisa kojeg su pripremali Muzej Hercegovine Mostar i Arhiv Hercegovine. Tako je poslije rata časopis izlazio od 1998. do 2003. godine. Nakon dvobroja 15-16 iz 2003. godine do 2018. godine nije izašao niti jedan novi broj časopisa. 

Zbog ogromne važnosti za kulturno-historijsko naslijeđe, Muzej Hercegovine Mostar, Arhiv Hercegovine i Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, obnovili su rad časopisa i planirano je da se on nastavi objavljivati i u budućnosti.

Redakcija je odlučila da se koncept časopisa ne mijenja, tako da ovaj novi broj se koncemcijski ne razlikuje od prethodnih brojeva, a takvu praksu mislimo nastaviti i u sljedećim brojevima. Ovo je u isto vrijeme i poziv na saradnju svim zainteresovanim naučnicima koji se bave istraživanjem kulture, historije, kulturnog naslijeđa, jezika, književnosti šireg prostora Hercegovine.

Časopis Hercegovina 1.

Časopis Hercegovina  2.

Časopis Hercegovina 3.

Časopis Hercegovina 4.

Časopis Hercegovina 5.

Časopis Hercegovina 6.

Časopis Hercegovina 7. i 8.

Časopis Hercegovina 9.

Časopis Hercegovina 10.

Časopis Hercegovina 11. i 12.

Časopis Hercegovina 13. i 14.

Časopis Hercegovina 15. i 16.

Časopis Hercegovina 17.

Časopis Hercegovina 18.

Časopis Hercegovina 19.

Časopis Hercegovina 20.

Časopis Hercegovina 20. i 21.