Postavka „Kroz Hercegovinu“

Historijski odjel

Stalna izložbena postavka „Kroz Hercegovinu“ Anton Zimolo

Stalna postavka fotografija prvog mostarskog fotografa (kraj 19. i početak 20. stoljeća) Antona Zimola, pod naslovom  „Kroz Hercegovinu“ nastala u Mostaru i šire u Hercegovini. Izložba obiluje fotografijama starog Mostara sa starim građevinama, etnološkoj nošnji, svakodnevnom životu u gradu isl…

Foto galerija postavke "Kroz Hercegovinu"