Lapidarij stećaka i sarkofaga

Arheološki odjel

Arheološka postavka -lapidarij ispred centra za kulturu Mostar

Arheološka postavka je smještena na lokalitetu koji se nalazi u dijelu dvorišta Centra za kulturu Mostar i izložena je kao svojevrsni lapidarij. Najveći dio ove kamene arheološke zbirke čini 6 stećaka, jedan sarkofag i rimske are.

Izloženi su: Stećak Ljupka Vlasnića iz Pologa, Stećak pronađen u zaseoku Troskoti kod Mostarskog blata, Stećak pronađen na lokalitetu Bišća polja kod Mostara, Stećak pronađen u selu Miruša kod Bileće, Stećak pronađen u selu Potoci kod Mostara, Sarkofag pronađen u selu Vinjani kod Posušja, Ara sa lokaliteta Duvanjskog polja kod Tomislavgrada.

Foto galerija lapidarija stećaka