Pedagoški rad

Razvoj odgojno-obrazovne funkcije muzeja

Muzejsko-obrazovni sadržaji

Muzej Hercegovine Mostar u okviru svoje djelatnosti provodi muzejsko-obrazovne sadržaje namjenjene djeci predškolskog i školskog uzrasta, ali i starijima. Svrha tih sadržaja odnosi se na razvijanje odgojno-obrazovne funkcije muzeja.

Radionice su od velike koristi nastavi u svrhu postizanja ciljeva propisanih Nastavnim programom. Svi sadržaji su prilagođeni uzrastu polaznika radionica s ciljem postizanja ishoda.

U prethodnom periodu, Muzej Hercegovine Mostar je organizovao niz radionica za djecu predškolskoh i školskog uzrasta. Neke od njih su: Mladi i kulturno naslijeđe, Muzeji kao središta kulture budućnost tradicije, Učimo u muzeju, Boje muzeja, Umjetnost u muzeju…

Cilj radionica je povezati nastavni sadržaj sa predmetima i postavkama iz zbirka Muzeja Hercegovine Mostar. Radionicama motivišemo djecu da istražuju i otkrivaju svijet oko sebe, jačaju samopouzdanje, razvijaju socijalne vještine, kreativnost i maštu.

Povodom 72. godišnjice postojanja i rada  Muzeja Hercegovine Mostar i Međunarodnog dana muzeja, Muzej je raspisao konkurs za najbolje likovne radove učenika osnovnih škola i najbolje liretarne radove učenika srednjih škola. Od istih radova je organizovana i izložba.

Foto galerija pedagoškog rada muzeja