Stalna postavka

Historijski odjel

Život i kultura gradskog i seoskog stanovništva Mostara i okoline

Stalnu postavku „Život i kultura gradskog i seoskog stanovništva Mostara i okoline“ čine etnološki eksponati najljepše umjetničke sadržine. Tu se može vidjeti:

Čuveni konjički rezbareni namještaj, kultura ishrane u Hercegovini, zbirka starih satova i sanduka-sehara različitih umjetničkih vrijednosti, kultura odijevanja sa predmetima iz manifakturne proizvodnje kao i zbirka ćilima, zbirka starih pegli ćumuruša. Detalj iz života je i tradicija pijenja kahve, a jedna od karakteristika postavke je proizvodnja duhana.

Postavka se nalazi se u ambijentu objekta koji predstavlja lijep primjer stambene arhitekture, kuće isturenih doksata prema starom sokaku, pokaldrmisanoj avliji, ulaznoj kapiji i njegovanoj mediteranskoj hortikulturi, smještenim preko puta mostarske sahat kule.

Spomen kuća Džemala Bijedića je primjer arhitekture i kulture življenja stanovništva kroz posljednja tri stoljeća. Kuća je kompleks sastavljen od dvije zgrade i dvije avlije (dvorišta).

Osnovne karakteristike arhitekture tog vremena su visoki zidovi prema ulici, četverovodni krovovi, istureni dijelovi kuće (doksati), kombinacija bijelih zidova i drvenih konstrukcija. Veliku pažnju žene su posvećivale uređenju avlija. Kaldrma je sastavljena od pažljivo odabranih oblutaka (kamenje iz rijeke Neretve) približno jednake veličine. U kombinaciji sa sitnim cvijećem, kaldrma je davala utisak najljepšeg ćilima. Između zida i kaldrme (sofa), žene su sadile cvijeće, pokoju voćku, ljekovito i začinsko bilje.

Od cvijeća najčešće su sadile hadžibeg (Hidrangea Macrophylla), ruže (različitih tipova i boja) i slično. Svo to bilje se koristilo za ukrašavanje avlijskog prostora, ali i u kuhinjama za pripreme sokova, džemova, te za liječenje ukućana.

U spomen kući se nalazi kombinovana postavka, koja sadrži arheološku, etnološku i bibliotečku građu.

Foto galerija stalne postavke