Mostarsko ljeto – programska i foto dokumentacija 1979-2008.

Knjiga obuhvata programsku i foto-dokumentaciju poznate kulturne manifestacije Mostarsko ljeto, koja se odvijala u periodu 1979. -2008. godine.

U tom trajanju ostvarila je mnogo zapaženih rezultata i stekla široku afirmaciju.

Knjiga će sa historijskog aspekta predstaviti programski i djelimično foto sadržaj kroz odvijanje ove manifestacije u navedenom periodu.

U sadašnjem vremenu knjiga će poslužiti za usporedbu produkcije u domenu teatra, klasične i izvorne muzike, pop-rock muzike, likovne umjetnosti i književnosti itd. iz vremena prije rata, i danas kad se ponovo nastoji pokrenuti novo Mostarsko ljeto od 2016. godine.

Related Posts