Arheološko istraživanje u Cimu Muzeja Hercegovine Mostar od 1966-1970 godine

25.07.2022. godine je u Muzeju Hercegovine Mostar otvorena izložba fotografija pod nazivom „Arheološko istraživanje u CIMU Muzeja Hercegovine od 1966-1970 godine“ autora mr. Edina Mulovića.

Na izložbi su predstavljene slike sa samog terena tokom iskopavanja, kao i slike danas sačuvanih nalaza, kamenih, mramornih ulomaka te ostataka keramike, stakla i sitni željeznih predmeta. Na lokalitetu Crkvine u Cimu pronađena je bazilika koja datira sa kraja 5. i početka 6. vijeka za vrijeme vladavine Ostorogota. Bazilika je kasnije devastirana, vjerovatno još za romjesko-gotskog rata, pa je na tom lokalitetu u kasnijem srednjem vijeku bilo smješteno groblje.

Direktor Muzeja Hercegovine Mostar Asim Krhan podsjetio je da je pomenuta bazilika nacionalni spomenik BiH, te naglašava trud i rad ove institucije na prezentaciji kulturnog naslijeđa.

Related Posts