IZ MOSTARSKE PERIODIKE 1876.-1918.

U organizaciji Muzeja Hercegovine Mostar i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, a u prostorijama Centra za kulturu Mostar, 13.06.2022. godine je otvorena izložba iz mostarske periodike 1876.-1918. godine. Riječ je o izložbi koja daje pregled najpoznatijih novina i časopisa koji su objavljivani i štampani u Mostaru u periodu od 1876. do 1918. godine. Prikazana je građa iz fondova Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Muzej Hercegovine Mostar i Franjevačka knjižnica Mostar.

Related Posts