IZLOŽBA RADOVA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA I DODJELA NAGRADA ZA JAVNI KONKURS

Muzej Hercegovine Mostar je organizovao izložbu radova učenika osnovnih škola i dodjelu nagrada učenicima koji su poslali svoje radove na konkurs, a sve u povodu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja i 72. godišnjice postojanja i rada Muzeja Hercegovine Mostar.

Za izbor najboljih likovnih radova za učenike osnovnih škola, prisjelo je ukupno 45 radova i za izbor najboljih literarnih radova za učenike srednjih škola prispjelo je ukupno 6 radova. Tema je bila „Muzeji i tradicija“.

Osnovne škole koje su učestvovale na konkursu su: OŠ Gnojnice, OŠ Vrapčići, OŠ Bijelo Polje, IV OŠ, VI OŠ, OŠ Mustafa Ejubović – Šejh Jujo, OŠ Zalik i Centar „Los Rosales“.

Srednje škole koje su učestvovale na konkursu su: Gimnazija, Druga gimnazija i Srednja građevinska škola.

Nagrađeni likovni radovi su:

1. mjesto – Medina Zolj, OŠ “Vrapčići”

2. mjesto – Edis Nuhanović, OŠ “Gnojnice”

3. mjesto – Naida Džemić i Ajla Šamerić – OŠ “Mustafa Ejubović Šejh Juho “

Nagrađeni literarni radovi su:

1. mjesto – Sara Džiho, Gimnazija

2. mjesto – Lejla Kulović, Srednja građevinska škola

3. mjesto – Neila Mušić, Gimnazija

Izložba i dodjela nagrada je organizovana 20.05.2022. u 11:00 sati u Odjelu Muzeja Hercegovine Mostar, Muzej Stari most (Labirint).

Related Posts