Hercegovački muslimani u koncepcijama četničkog pokreta

U izdanju Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i Muzeja Hercegovine Mostar izašla je nova knjiga dr. sc. Adnana Velagića, pod nazivom “Hercegovački muslimani u koncepcijama četničkog pokreta”, koja iz jednog novog ugla sagledava pozicioniranje muslimansog korpusa na području Hercegovine.

Iako je naučna hipoteza rada usmjerena prema sagledavanju sveukupnih odnosa između četničkog pokreta Draže Mihailovića i hercegovačkih Muslimana, ipak izvan autorovog domašaja nisu ostala i određena pitanja koja su se direktno ili indirektno reflektirala na navedenu problematiku. Pristupajući obradi teme prema principu od općeg ka posebnom autor je, na osnovu relevantne i do sada nekorištene arhivske građe, obradio određena pitanja koja bacaju novo svjetlo na sveupna dešavanja tokom ratnog inferna (1941-1945) na području Bosne i Hercegovine.

Related Posts