Mustafa Ejubović Šejh Jujo

Poznata je činjenica da Mustafa Ejubović poznatiji kao Šejh Jujo, predstavlja sami vrh duhovnih i intelektualnih veličina koja su obilježila kraj 17. stoljeća u Mostaru. Takođe je poznata činjenica da je golemi pisani opus Mustafe Ejubovića bio dugo vremena izvan šireg interesa javnosti pa se njegovim djelom bavio, uglavnom, uzak krug istraživača i znatiželjnika (orijentalisti, historičari, književni kritičari, filozofi).

Uz svečani povod davanju imena Osnovnoj školi na Šehovini u Mostaru, Mustafa Ejubović Šejh Jujo, ukazala se potreba za štampanje prigodne publikacije informativnog sadržaja od strane Muzeja Hercegovine Mostar, dva rada kao cjelinu i to:
– Prilozi bibliografiji (Mustafa Ćeman).
– Biografija (biograf Ibrahim Opijač).
Nadamo se, da ćemo na ovaj način široj publici, a ne samo naučnoj javnosti približiti tog velikog čovjeka i njegovo znamenito djelo.

Related Posts