Izložba “MOSTAR, UNIVERZITETSKI GRAD”

Izložba pod nazivom „Mostar, univerzitetski grad“, povodom 45 godina postojanja i rada Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u organizaciji Muzeja Hercegovine Mostar.

Izložbom, na 16 panoa, prikazane su fotografije, dokumenti i periodika iz fundusa Muzeja Hercegovine Mostar, a odnose se na neke od ključnih trenutaka tokom prvih pet godina rada Univerziteta.

Nakon pogibije Džemala Bijedića pokrenuta je inicijativa da se mostarskom univerzitetu da ime Džemal Bijedić u kojoj stoji da je Bijedić „za Bosni i Hercegovinu i svoj rodni Mostar bio i ostao jedan od najzasluženijih utemeljivača i graditelja“.

Na izložbi se može vidjeti Odluka o osnivanju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru donesena je na konstituirajućoj sjednici Skupštine Univerziteta 11. februara 1977. godine. Sutradan je održano zasjedanje svih vijeća Skupštine opštine, gdje je usvojena Odluka o davanju imena Univerzitetu.

14. februar 1977. je zvanično proglašen Univerzitet u Mostaru na proširenoj sjednici skupštine te zajednice visokoškolskih i naučnoistraživačkih organizacija udruženog rada u velikoj sali Narodnog pozorišta Mostar. Na sjednici su govorili predsjednik Skupštine Univerziteta Mijo Jurušić, predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine Branko Mikulić, predsjednik Skupštine opštine Mostar Dževad Derviškadić i rektor Univerziteta Bela Ler.

Fotografije nastale Povodom prve godišnjice smrti Džemala Bijedića, 18. januara 1978. godine, kad je otkrivena bista Džemala Bijedića u krugu Univerziteta. Bistu je otkrio Nikola Stojanović, sekretar Izvršnog komiteta Predsjedništva CK SKBiH. Istog datuma u foajeima mostarskih fakulteta je priređena izložba fotografija o liku Džemala Bijedića.

Bitan datum u historiji Univerziteta ovjekovječen fotografijama je otvaranje Univerzitetske biblioteke. Ideja o osnivanju Univerzitetske biblioteke javila se iste godine kada je osnovan i Univerzitet. Svečano otvaranje biblioteke je bilo 27. novembra 1980. godine na Lenjinovom šetalištu.

Povodom prve godišnjice Univerziteta u Mostaru, rektor Bela Ler uručio je povelju prvog počasnog doktora nauka Edvardu Kardelju, 23. novembar 1978. godine na Brdu kod Kranja.

Drugi počasni doktor nauka bio je Isidor Papo. Svečana promocija dr. Isidora Pape obavljena je 14. maja 1982. godine, a diplomu počasnog doktora nauka uručio mu je prof. dr. Emir Humo, rektor Univerziteta.

Povodom jubilarne, pete godišnjice postojanja i rada Univerziteta, isti je organizovao naučni skup na temu: „Strukturne promjene u društvu, samoupravni interesi i djelo Džemala Bijedića“, a održan je 21. aprila 1982. godine.

Izložba ostaje otvorena 7 dana u Centru za kulturu Mostar gdje se može vidjeti.

Related Posts