Izložba “MOSTARSKI FEBRUARI”

Sa Otvaranja izložbe MOSTARSKI FEBRUARI dana 12. 2. 2022. godine u holu Narodnog pozorišta Mostar, u organizaciji Muzeja Hercegovine Mostar, a u sklopu obilježavanja 77. godišnjice od oslobođenja Mostara od fašizma u Drugom svjetskom ratu- u organizaciji UABNORa grada Mostara.

Autorica izložbe muzejska kustosica, historičarka Indira Gaštan Bešo je predstavila izložbu koja se sastoji se od 16 panoa, fotografija i dokumentarističke građe, a odnose se na 14. februar 1945. godine, kada je Mostar dočekao završetak rata, nakon četverogodišnjeg učestvovanja u Narodnooslobodilačkoj borbi. Završne borbe za Mostar i Hercegovinu trajale su od oktobra 1944. pa do februara 1945. godine. Jedinice 8. korpusa i jedinice 29. hercegovačke udarne divizije narodnooslobodilačke vojske ušle su grad Mostar 14. februara 1945. Stanovništvo Mostara je manifestacijama izražavalo svoju privrženost NOP-u. U gradu je održan i defile jedinica 8. korpusa.

Na izložbi se mogu vidjeti autentične fotografije vojske i građana sa prvog mitinga i defilea u Mostaru, zatim političke smotre, proglas građanima Mostara , itd.

Drugi dio izložbe predstavlja mostarske februare nakon 1945. godine na kojim su godišnjice obilježavanja 14. februara posebno šezdesetih i sedamdesetih godina 20. vijeka.

Obilježavanjem godišnjica, polagani su kameni temeljci za otvaranje novih objekata, proširenje stambenih jedinica, proširenje brojnih kapaciteta metalne, tekstilne, drvne industrije, izgradnja komunalnih, zdravstvenih i obrazovnih i drugih objekata u našem gradu.

14. februara 1977. godine svečano je upriličeno i osnivanje Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, koji ovih dana slavi 45 godina svoga rada i postojanja.

Related Posts