Peti internacionalni kolokvij BOSANSKA USMENA TRADICIJA U KULTURI SVIJETA

Peti internacionalni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta biti održan je 19. novembra (subota), od 10 do 16h. Kolokvij je održan u dvorani za sastanke Međunarodnog foruma Bosna (Sime Milutinovića 10/III). Otvoren je za medije i širu javnost.

U okviru ovog Petog internacionalnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta, biti održano javno i predstavljanje knjiga

Marijana Kardum i Stipe Kljaić, ur., Liber amicorum: Zbornik radova u čast profesora Iva Banca (Zagreb, 2021)

Rusmir Mahmutćehajić, Desmond Maurer i Fatima Veispahić, ur., U sjećanjima prijatelja: Ivo Banac, povjesničar i političar (Forum Bosnae 95-96/21)

Related Posts