Predstavljanje izdanja Udruženja za modernu historiju objavljenih u 2021. i 2022. godini

Udruženje za modernu historiju je u ponedjeljak 14. novembra u Muzeju Hercegovine Mostar (Kuća Džemala Bjedića) predstavilo svoja najvažnija izdanja objavljena u 2021. i 2022. godini. Posebno su zanimljivi i upečatljivi : Zbornik radova „Reprezentacija nasilja u jugoistočnoj Evropi 20.stoljeća“ Husnije Kamberovića, „Historičar u javnosti“ Edina Omerčića, „BiH u političkoj projekciji intelektualnih krugova 1991-1996“ čiji je autor Ksavije Bugarel (Xavier Bougarel), te „Handžar divizije, Waffer-SS u Bosni 1943-1945)“i Bibliografija „Slovo Gorčina“.

Promotori navedenih izdanja su: Jasmin Branković i Husnija Kamberović, a moderator je bio Asim Krhan.

Related Posts