Promocija knjige “PRILOZI ZA PROUČAVANJE GENOCIDA U NEVESINJU”

Knjiga novinara i publiciste Hasana Eminovića prati historijske događaje stradnja civilnog stanovništva na području Nevesinja od 1875. do kraja XX stoljeća. Pisana je klasičnim publicističkim stilom. Bazirana je na orginalnim dokumentima i rijetkom arhivskom građom koja je do sada samo djelomično ili nikako korištena u javnom i naučnom diskursu. Knjiga sadrži niz autentičnih svjedočenja žrtava zločina, ali i prati odnos preživjelog stanovništva prema tim događajima. U prilozima knjige objavljen je spisak svih civilnih žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Nevesinja ubijenih1992. g. koji je sačinilo ratno predsjedništvo Opštine Nevesinje. Sam autor napominje da je sve događaje o kojima govori potrebno analizirati dosljednim naučnim metodama i grupaciju dokumenata koje navodu usporediti sa dokumentima glavnih historijskih tokova i stoga ova knjiga ima oznaku prilozi za proučavanje.

O knjizi će govoriti dr. Amir Kliko naučni saradnik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i doc. dr. Selman Selhanović i autor Hasan Eminović.

Related Posts