Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta

Muzej Hercegovine i Centar za kulturno naslijeđe Međunarodnog foruma Bosna uz financijsku potporu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, organizirat će 27. i 28. oktobra  naučni program Prvi međunarodni kolokvij Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta. Taj program bit će realiziran u Centru za kulturu u Mostaru.

Cilj Prvog međunarodnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta je otpočinjanje sistematskog i dugoročnog predstavljanja i istraživanja  bosanskog usmenog naslijeđa u Zbirci usmene književnosti Milman Parry Univerziteta u Harvardu. Ta zbirka je temeljno vezana za bosansko usmeno naslijeđe.

Osnova je različitih istraživačkih pothvata u kulturama svijeta. Nedovoljno je poznata i korištena u zemlji njenog porijekla. Pozvani istraživači iz zemlje i svijeta predstavit će sadržaj i značaj te zbirke i mogućnosti njenog uključenja u živu bosansku kulturu. Uz čisto naučne sadržaje ovog kolokvija bit će organizirana javna rasprava o bosanskom usmenom nasljeđu i otvorena izložba Umjetnost bosanske musandere.

Konačan program Prvog međunarodnog kolokvija Bosanska usmena tradicija u kulturi svijeta bit će predstavljen 27. oktobra 2017. godine na konferenciji za medije u Centru za kulturu u Mostaru.

Kontakti:

Ibrahim Dizdar (Muzej Hercegovine) – 036 55 16 02

Nermina Jusić (MFB Press) – 033 21 76 65

Related Posts