Nova arheološka stalna postavka

Nova arheološka stalna postavka u kojoj su izloženi eksponati iz perioda željeznog doba sa više lokaliteta u Hercegovini. Obogaćena je i sa ostacima ukrasnih kamenih ulomaka iz kanoantičke bazilike u Cimu i Žitomislićima koji datiraju sa kraja 5. i početka 6. vijeka.

Zahvaljujemo se međunerodnoj organizaciji People in need na projektu Mostar – Prostori koji pokreću kao i British Embassy Sarajevo.

Related Posts