Plan Mostara (mapa Grada iz 1899. godine)

Mapu Grada iz 1899. godine možete vidjeti na sljedećem linku:

……Plan Mostara iz 1899. godine izdavačke kuće Pacher & Kisić vrijedno je svjedočanstvo o jednom razdoblju historije Mostara. Štampan dvojezično, na bosanskom i na njemačkom jeziku uz preglednu unutrašnju organizaciju podataka, prikladan je kako za strance koji se žele upoznati sa razvojem Mostara u periodu Austro – Ugarske, tako i za ljude sa ovih prostora. U uvodnom dijelu naslovljenom Plan Mostara – kratki putokaz i imenik ulica te uz imenovanje toponima po kojima je prepoznatljiva geografija grada, predstavljen je razvoj Mostara od srednjevjekovnog perioda, njegov uspon u vremenu Osmanske vladavine a kao historijski logičan slijed najavljuje se razdoblje koje je u fokusu ove brošure – austrougarski period.

Prateći nazive najvažnijih sfera javnog života u Mostaru austrougarskog razdoblja, brošura je organizirana u dijelove s nazivima Uredi, Gradska nadleštva, Austro – Ugarska vojna zapovjedništva – Organi vlasti i institucije, Kasarne, Ostalo, Poštansko – telegrafska služba, Obrazovne ustanove, Privatne službe i ostali uredi, Značajne firme, Izletišta & znamenitosti, Nomenklatura za plan Mostara, a posljednji dio donosi mapu grada Mostara na kojoj su upisani prepoznatljivi lokaliteti urbanog života……..” – iz recenzije v.prof.dr. Lejla Žujo – Marić

Related Posts